bannerHome
Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023 sẽ diễn ra tháng cao điểm “Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023
Lượt xem: 551

(binhthuan.gov.vn) Nhằm tiếp tục tạo thêm nguồn lực thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện Kế hoạch tổ chức “Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023, tháng cao điểm từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

Để triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, qua đó góp phần tạo lập thêm nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hưởng ứng chương trình “Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023. Đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát các nguồn vốn quỹ, chương trình, dự án hiện đang quản lý, trường hợp không trái với các hướng dẫn, yêu cầu, quy định của các nguồn quỹ, thì gửi vào Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm tạo thêm nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch “Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch “Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023.Chủ động làm việc, gửi Thư ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, vận động tham gia hưởng ứng; tổng hợp kết quả huy động, báo cáo Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sau khi kết thúc thời gian thực hiện. Căn cứ kết quả thực hiện, tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kế hoạch Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 295
  • Trong tuần: 2 657
  • Tháng hiện tại: 13 893
  • Tổng lượt truy cập: 745905
Đăng nhập