bannerHome
Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 476

(binhthuan.gov.vn) UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận năm 2023.

Việc ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 19/08/2022 của UBND tỉnh; xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng quy mô dự án phát triển nhà ở trong năm 2023; xác định được tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng; số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê trong năm 2023; dự báo diện tích đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trong năm 2023; dự báo nguồn vốn cho phát triển nhà ở trong năm 2023; cách thức tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai kế hoạch phát triển nhà ở.

Yêu cầu của kế hoạch nêu rõ: Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 phải bám sát các nội dung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025 đã phê duyệt.

Căn cứ tình hình, kết quả thực hiện và nhu cầu thực tế về nhà ở, khả năng cân đối từ nguồn ngân sách, nhu cầu của thị trường để phát triển nhà ở cho phù hợp theo từng năm và từng địa phương trong tỉnh; chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kế hoạch phát triển nhà ở được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, có hiệu quả kế hoạch này. Các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Kế hoạch cũng đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, kèm theo đó là các nhiệm vụ tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan./.

Hữu Tri

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 318
  • Trong tuần: 2 680
  • Tháng hiện tại: 13 916
  • Tổng lượt truy cập: 745928
Đăng nhập